Privacyverklaring

Datum: 29 juli 2021

De contactgegevens van Skwinabi zijn:
Bijles-SkWiNaBi, tav mevr.drs. Maja Stavleu
Dwerggras 10
3902 AX Veenendaal
tel. 0646074363
mailadres: 
mstavleu@gmail.com

SkWiNaBi verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– NAW (naam, adres, woonplaats)
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt bijvoorbeeld een review voor de website of schoolgegevens

SkWiNaBi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. SkWiNaBi neemt geen besluiten op basis van computerprogramma’s.

SkWiNaBi hanteert een bewaartermijn tot 2 jaar na het beëindigen van de lessen, tenzij u hebt aangegeven via een nieuwsbrief of op andere wijze op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen bij SkWiNaBi.

SkWiNaBi verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of voor rapportages aan de belastingadviseur.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ten allen tijde een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mstavleu@gmail.com.

Hebt u een klacht over de manier waarop SkWiNaBi uw gegeven verwerkt? Neem dan contact op met SkWiNaBi via mstavleu@gmail.com. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

SkWiNaBi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mstavleu@gmail.com

Chat openen
1
Info nodig?
Hallo, kunnen we u helpen?